SPOLEK DIETRICH

Aktuality

image

S potěšením můžeme oznámit, že se nám v roce 2016 podařila první větší rekonstrukce. Díky příspěvkům od našich dárců a dále dotace, kterou poskytlo Ministerstvo kultury Římskokatolické farnosti v Kryrech v rámci havarijního programu,byly provedeny práce na nejnutnějším statickém zajištění kostela. Bylo provedeno zafixování většiny trhlin vezdivu pomocí systému helikálníchnerezových výztuží, dále stažení rozestupujících se obvodových stěn pomocí 2 ks ocelových táhel, oprava porušeného hlavního klenbového (triumfálního) oblouku a výměna dvou uhnilých trámů pod podlahou kůru vč. výměny části podlahy. 

Pro úplnost uvádíme, že dotace od Ministerstva kultury činila 250.000,- Kč a že Spolek Dietrich přispěl částkou 75.625,07 Kč. Společnost Šilhánek a syn, a.s. byla hlavním dodavatelem stavby a zajistila odborné provedení specializovaných prací pomocí subdodávek, tj. sanace trhlin pomocí helikálních výztuží – firmaSaron statika s.r.o. Brno, výroba ocelových táhel – firma RAN s.r.o. Kryry, vrtání stěn pro vložení táhel – firma Jan Muller – jádrové vrtání Louny. Všem, kteří přispěli, děkujeme. 

Závěrem doplňujeme, že na letošní rok jsme již získali dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 200.000,- Kč, a to i díky spolupracujícímu spolku Heimatstube Podersam-Jechnitz z bavorského Kronachu. Rekonstrukce tak může pokračovat i letos.

O sdružení

Dietrich je občanské sdružení, které vzniká jako prostředek pro obnovu kostela Narození Panny Marie v Kryrech a dalších kulturních památek města. Název Dietrich vznikl ze jména posledních významných majitelů našeho kostela a to Dietrichštejnů, kteří získali Kryry r. 1686 a jejichž erby se nacházejí na kostele. 

Dietrichštejnové byl starobylý rod původem z Korutan, pocházející již z 11. stol. V 16. stol. se rod rozdělil na dvě hlavní rodové větve, které se dále dělily. Kryry patřili členům hollenbursko-mikulovské větve, kteří sídlili na Mikulově. Více naleznete v odkazu HISTORIE.

image

Galerie

Práce v roce 2016

image
image
image
image
image
image
image
image